در من...


در صدای من، می توانی نوای نی را بشنوی؛ نوایی محزون به غمگینی یک ابر تنها مانده در آسمان!

آیا این زیبا نیست؟

در دستهای من... نه، نه...

می توانی عطر گل ها را ببویی و به دستهای من برسی؛ عطر گل هایی که کاشته ام؛ نه عطر گل هایی که چیده ام!

آیا این زیبا نیست؟

در چشم های من، می توانی هزاران زن بیابی؛

زنی مهربان، زنی افسونگر، زنی مغرور، زنی رویایی، زنی متعلق به تاریخ و زنی کوچ کرده از خویش!

آیا این زیبا نیست؟

در من شوری نهفته است؛ در من عشقی بیدار است؛ در من دریایی مواج است، در من ...

در من آسمان و زمین به هم رسیده اند!

آیا این زیبا نیست؟


معجزه شرقی

کانال تلگرام

ghasedak_234@

/ 0 نظر / 44 بازدید