یاد تو

همه چیز این دنیا، مرا یاد تو می اندازد و آیا این انصاف است!؟

صدای گوینده ی رادیو،خودکار روی میزم، تمام کتاب های این دنیا، پنجره ی اتاقم، باران، عطر خرمالو، تمام خیابان های شلوغ این دنیا، لاک صورتی ناخن هایم، لبخندم در آینه، تمام آهنگ های غمگین این دنیا، صدای گنجشک ها، شال آبی ام، تمام راه های رفته و نرفته ام، تمام این دنیا...مرا بی رحمانه یاد تو می اندازد!معجزه شرقی

/ 2 نظر / 37 بازدید
faeze-mortazavi

نوشته هات خیلی دلی ان ، به دل میشینن..