قصه ی من و توچه کسی می تواند قصه ی من و تو را بشنود؟

چه کسی می تواند قصه ی من و تو را بشنود و دلش پی معشوقی نرود؛ چه کسی می تواند قصه ی من و تو را بشنود و عهد ببندد اشکی از گوشه ی چشمش سرازیر نشود؛ چه کسی می تواند قصه ی ما را بشنود و تقدیر را بستاید...

اصلا چه کسی می تواند قصه ی ما را تا آخر بشنود؟

آری قصه ی من و تو شنیدن دارد؛ اما به شرطی که اهل دلی پیدا شود!


معجزه شرقی
/ 1 نظر / 31 بازدید
mlnj10

عاخی :) خودم گوش میشم برات ؛ تو داستانو بگو :)