به کجا بگریزم؟

نه در بیداری می توانم آرام باشم و نه در خواب...

در بیداری حقایق مرا می آزارند و در خواب کابوس ها!

به کجا بگریزم؟ با این چشم ها چه کنم؟ با این تن چه کنم؟ با این روح چه کنم؟

مرز بین خواب و بیداری کجاست؟

کسی مرز جنون را به من نشان دهد!


/ 0 نظر / 22 بازدید