خیلی دوستت دارم

گفتم: می دانی فرق "دوستت دارم" با "خیلی دوستت دارم" چیست؟

گفت: مرا گیج نکن، خوب معلوم است!

گفتم: می دانی، وقتی کسی به تو می گوید "دوستت دارم" یعنی واقعا دوستت دارد اما وقتی کسی به تو می گوید" خیلی دوستت دارم" یعنی واقعا دوستت دارد و علاوه بر آن به دوست داشتنت ایمان آورده است.

آن کلمه ی " خیلی" قبل از "دوستت دارم" کمیت نیست؛ کیفیت عشق است.

البته همه ی اینهایی که گفتم به شرطی است که گوینده راستگو باشد.

گفت: خوب مرا گیج کردی!

گفتم: اگر تو یک " خیلی" به دوستت دارم هایت اضافه کنی هرگز گیج نخواهی شد!


معجزه شرقی

/ 0 نظر / 224 بازدید