برای همیشه رفته ای...

یک چیزهایی هست که هیچ وقت به تو نگفته ام؛

مثلا...

هیچ کس مثل تو با من مهربان نبود.

هیچ کس مثل تو مرا دوست نداشت.

هیچ کس مثل تو... نبود، نیست،نخواهد بود!

آری یک چیزهایی هست که هیچ وقت نتوانستم به تو بگویم...

و افسوس دیگر هم نمی توانم بگویم!

چون تو مدتهاست که رفته ای

برای همیشه رفته ای...!

برای همیشه...


معجزه شرقی

/ 0 نظر / 32 بازدید