چیزی شبیه به یک بغض!

🍀


چیزی گلویم را می فشارد چیزی شبیه به یک بغض، یک بغض چندساله! باور نمی کنی، نه!

باور نمی کنی کسی بتواند سالها روی خار قدم بگذارد، زخمی بشود، درد بکشد؛ اما شیون نکند؛ اما اشکی از چشم هایش سرازیر نشود...

به چشم هایم خوب نگاه کن، شده اند کویر لوت!

این بغض چندساله، این بغض نشکسته،

شبها قلبم را هم به تسخیر در می آورد.

دردها با هم متحد می شوند؛ نقشه می کشند؛ حمله می کنند...

آه، ای روح حیران ِمن، دست ِ تن ِ رنجور ِ مرا محکم بگیر، این بغض چندساله نباید شکسته شود، نباید...#معجزه_شرقی ghasedak_234@

/ 2 نظر / 55 بازدید