می خواهم تو را صدا کنم

می خواهم تو را صدا کنم اما تو بگو با کدام نام؟


نمی توانم تو را دوست صدا کنم چون تو فراتر از دوست بودی؛ نمی توانم تو را عشق صدا کنم چون تو فراتر از عشق بودی؛ نمی توانم تو را جان صدا کنم چون تو فراتر از جان بودی!


می خواهم تو را صدا کنم اما تو بگو با کدام زبان؟


با زبان مادری ام ؟

با زبان مادری ات؟

یا با زبان نگاه و لبخند و مهر؟


می خواهم تو را صدا کنم، فقط به من قول بده که صدایم را بشنوی ...

صدایم را بشنوی حتی اگر آن صدا از جایی دور دست باشد؛ حتی اگر آن صدا از دلِ پُر آهِ زمین باشد!


معجزه شرقی


کانال تلگرام

ghasedak_234@

/ 0 نظر / 102 بازدید