فلسفه

به ناخن های دستم نگاه می کردم، نه کوتاه بودند و نه بلند.

آن قدر به ناخن هایم خیره شدم که حس کردم نگاهم یخ زد. به همه چیز فکر می کردم و به هیچ چیز فکر نمی کردم؛ تناقض عجیبی وجودم را فراگرفته بود.

من کجا هستم؛ دارم چه می کنم؛ می خواهم چه کنم؛ اصلا چرا هستم؟!

تقریبا هفته ای یک بار، دچار این حالت می شوم؛ هفته ای یک بار 《فلسفه》را به زندگی ام دعوت می کنم!


معجزه شرقی

کانال تلگرام

ghasedak_234@

/ 0 نظر / 18 بازدید