دنیای من

https://www.instagram.com/moajezeh_sharghi

شهریور 98
19 پست
مرداد 98
8 پست
دلنوشته
23 پست
آدمها
3 پست
زندگی
5 پست
احساسی
5 پست
عاشقانه
21 پست
دلتنگی
4 پست
عشق
14 پست
صبر
1 پست
فیلم
1 پست
سینمایی
1 پست
داستان
4 پست
داستانک
4 پست
سفر
1 پست
چمدان
1 پست
دل
3 پست
دلم
1 پست
امید
1 پست
نامه
1 پست
کتاب
2 پست
گذشته
2 پست
معلم
1 پست
غروب
1 پست
ستاره
1 پست
دوری
1 پست
افسوس
1 پست
قلب
1 پست
یاد
1 پست
نگاه
1 پست
چشم
1 پست
خاطرات
1 پست
شعر
1 پست
غمگین
2 پست
رفتن
2 پست
تو
2 پست
غرور
1 پست
درد
1 پست
جهان
1 پست
تولد
2 پست
فراموشی
1 پست
سکوت
1 پست
آرامش
1 پست
گل_سرخ
1 پست
اینجا همیشه زمستان است...
با قطـــــــــار بیـــــا جنــــوب و/ آنجــــــــا پیــــــاده شــو /هر کجا بابـــــونه دیـدی بـو کــن /مــــــــن اونــ جـــــام